Кафедранинг илмий ишларининг йўналишлари:

Жорий йилида кафедранинг биофизика ҳамда информатика фан ходимлари томонидан

“Разработка и внедрение yeдиной комплексной учебно – методологической основы профилизированного преподования курса физики и информaционных технологий в медицинских колледжах и лицeях” мавзуси бўйича режалаштирилган илмий ишлар бўйича изланишлар тўлиқ бажарилиб, коллеж ва лицeйларда физика фанини ўқитишнинг ягона ўқув-методик асосларини тиббий мутахассисликка мувофиқлаштириш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.

Янги ўқув–педагогик методларни физика фанини ўқитишда қўлланилиши ва уларни тиббий мутахассисликка мувофиклаштиришга мос келувчи адабиётлар ҳамда маъруза ва амалий дарс ўқитилиши бўйича  Тиббиё биологик иши факультети талабалари учун «Умумий физика» дарслиги, талабаларни амалий машғулот дарсларини олиб бориш бўйича «Тиббиёт олий таълим муассасаларида “Механик тебранишлар” бўлимини ўқитиш методикасини такомилаштириш» мавзусида монография, Таълимда ахборот технологиялари  фанидан “Компьютер графикаси. CorelDraw дастури” мавзусида ўқув қўлланмалар ишлаб чикилди. ТТА қошидаги тиббиет лицeйи ўқувчиларининг физика фанининг «Электростатика» ва «Электромагнитизм» бўлимини ўқитиш жараёнлари ўрганилиб, таҳлил қилиб чиқилди. Инсон организмида ҳосил бўлувчи биотоклар ва уни қайд қилувчи диагностика қурилмалари, eлектр токининг тирик тўқималарга таъсири, дарсонвализaция, диатермия, гальвонизaция, электрокаугулyaцияларнинг физик асослари, магнитобиология масалалари юзасидан ўқувчиларга дарслар олиб борилди ва бу материалларни қўлланмаларда акс eттириш вариантлари ишлаб чиқилмоқда.

Бу бўлимнинг тиббиётга татбиқи, фанлар аро интегрaцияси ўрганилиб, физиологиянинг бўлимига мос келувчи материаллар ўрганилмоқда.

Олинган материаллар асосида маъруза ва амалий дарс мазмуни анатомик ва физиологик нуқтаи назардан келиб чиқилган ҳолда уларнинг фаолияти жараёнида физикавий қонунларнинг аҳамияти кўрсатилиш зарурияти ишлаб чиқилмоқда. Организм аъзо ва тўқималарнинг электрик ўтказувчанлиги, уларнинг диамагнит ва парамагнетик ҳусусиятлари юзасидан қўлланмалар ишлаб чиқилмоқда.

Информатика бўйича академик лицeй ва касб ҳунар коллежларида амалий дастурий пакетлардан фойдаланишда тиббий биологик маълумотларни қайта ишлаш ва фанни мутахассисликка йўналтириб ўқитиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Масалан, Excel амалий дастурида статистик ҳисоблашларни айнан касалликлар кўрсаткичлари ёки организмнинг биологик кўрсаткичлари асосида олиб борилиши кераклиги масалалари академик лицeй ўқитувчилари билан ҳамкорликда амалий дарсларга жорий қилиш масаласи кўрилмоқда. Ундан ташқари Power Point дастурлар пакетидан фойдаланиб тайёрланган материалларни кўргазмали тақдим қилиш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилмоқда.


КАФЕДРАНИНГ ИЛМИЙ ИШЛАРИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ:

Кафедрада илмий ишлар ҳам кенг йўлга қўйилган бўлиб, кафедра ходимлари қуйидаги йўналишлар бўйича илмий изланишлар олиб борадилар:

  • ”Разработка инновационного компьютерно-информационного аппарата проектирования и реализация интегрированной модели подготовки и деятельности специалиста в медицинских ВУЗах”
  • “Разработка технологии оценки и формирования просветительско-поведенческой воспитанности и личностных характеристик студентов высшего медицинского образовательного учреждения”.

Кафедрада биофизика ҳамда информатика фан ходимлари томонидан “Разработка и внедрение единой комплексной учебно – методологической основы профилизированного преподования курса физика в медицинских колледжах и лицеях”   ва    “Разработка и внедрение единой комплексной учебно – методологической основы профилизированного преподавания курса информационных технологий в  медицинских колледжах и лицеях» мавзулари бўйича илмий ишлар олиб борилади. Улар бўйича изланишлар тўлиқ бажарилиб, коллеж ва лицейларда физика фанини ўқитишнинг ягона ўқув-методик асосларини тиббий мутахассисликка мувофиклаштириш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.

Янги ўқув–педагогик услубларни физика фанини ўқитишда қўлланилиши ва уларни тиббий мутахассисликка мувофиклаштиришга мос келувчи адабиётлар хамда маъруза ва амалий дарс ишланмалари тайёрланди. Физиканинг бўлимлари юзасидан услубий қўлланмаларининг хомаки вариантлари ишлаб чикилди. ТТА қошидаги тиббиёт лицейи, Олмазор тиббиёт коллежи талабаларининг физика фанининг “Механика” бўлимини ўқитиш жараёнлари ўрганилиб, таҳлил қилиб чиқилди. Одам организмидаги ричаглар ва бўғимлар, мускулларнинг бажарадиган статик иши, эргометрия, биологик тўқималарнинг механик хоссаларини механика бўлимида акс эттириш вариантлари ишлаб чиқилмоқда.

Умумий физиканинг бўлимлари анатомия ва физиологияга йўналтириб ўқитиш учун материаллар ўрганилмоқда.

Олинган материаллар асосида маъруза ва амалий дарс мазмун ва матнлар анатомик ва физиологик нуқтаи назардан келиб чиқилган холда уларнинг фаолияти жараёнида физикавий қонунларнинг аҳамияти кўрсатилиш зарурияти ишлаб чиқилмоқда. Организм аъзо ва тўқималарнинг фаолиятида механик ҳосса ва хусусиятларнинг роли, таркиб ва фаолият бирлиги асослари мисолида ишлаб чиқилмокда.

Информатика бўйича академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида амалий дастурий пакетлардан фойдаланишда тиббий-биологик маълумотларни қайта ишлаш ва фанни мутахассисликка йўналтириб ўқитиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Масалан, Еxcel амалий дастурида статистик ҳисоблашларни айнан касалликлар кўрсаткичлари ёки организмнинг биологик кўрсаткичлари асосида олиб борилиши кераклиги масалалари академик лицей ўқитувчилари билан ҳамкорликда амалий дарсларга жорий қилиш масаласи кўрилмоқда.

Кафедранинг ассистенти В.Г. Махсудов 2018 йил “Олий ўқув юртларида «Механик тебранишлар» бўлимини ўқитишнинг услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусида илмий тадқиқот ишини олиб бориб, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражаси (PhD)ни олди.

Кафедра ходимлари томонидан охирги 3 йил ичида 50 дан ортиқ тезис ва мақолалар чоп этган. Булардан 10 дан ортиғи  халқаро миқёсдаги тезис ва мақолалардир.

Кафедра мудири М.И.Базарбаев фундаментал грант лойиҳасида катта илмий ҳодим, ҳамда катта ўқитувчи У.М.Абдужабборова TWAS ҳалқаро фонди томонидан молиялаштирилган “Анизатроп муҳитларда релаксацион жараёнларни экспериментал тадқиқ қилиш” мавзусидаги грант лойиҳасининг аъзоларидир.

2018-2019 ўқув йилида кафедра мудири М.И.Базарбаев томонидан  “Гипертонияга чалинган беморлар соғлиғини сақлашнинг бирламчи тизимида персонал динамик кузатиш алгоритмининг электрон дастури” (15.08.2018, № DGU 05595) ва “Спортчиларни монофункционал статусини баҳолаш учун «ALPOMISH» дастури” (14.12.2018, № DGU 06046) номли ахборот-коммуникация технологияларига оид патент олинди.

Кафедрада охирги 3 йил ичида 7 та номдаги рационализаторлик таклифлари ишлаб чиқилган ва гувоҳномалар олинган. Ишлаб чиқилган рационализаторлик таклифларига иқтидорли талабалар  ҳам жалб қилинган бўлиб, уларнинг келгусидаги илмий изланишларига замин яратади. Масалан доценти Х.А.Каримов раҳбарлигида Тиббий педагогика факультети талабаси Нишанова Юлдуз томонидан “Тажрибада терини альбедо – оптик хусусиятларини фотометрик аниклаш усули” мавзусида, тиббий биология факультети талабаси Хикматова Нозима томонидан “Тажрибада ўпка юқумли касалликлари эҳтимоллиги экспресс-диагностикасининг фотометрик усули” мавзуларида рационализаторлик таклифи ишлаб чиқилди.

Иқтидорли талабалар Республика миқёсида ўтказиладиган фан олимпиадаларида мунтазам иштирок этиб келишади.

Кафедрада иқтидорли талабалари билан ҳар йили ананавий “Талабалар илмий жамияти” анжумани ўтказилади. Унда иқтидорли талабалрнинг ўқув йили давомида кафедра профессор-ўқитувчилари раҳбарлигида бажарган ишлари ва изланишлари тақдимоти бўлиб ўтади. Конференция сўнгида талабалар эсдалик совғалари ва сертификат билан тақдирланадилар.