Собиржонов Абдусамад Зохидович

Кафедра ассистенти

Манзил: 100109, Тошкент ш. Форобий кўчаси 2,
Тел.: +998 71 214-86-65, Ички тел.: 147
Факс: +998 71 214-86-65
E-mail: abdusamad.sobirjonov@tma.uz; abdusamad.sobirjonov@gmail.com

 

Таълим:

 • 1997-2001 йй. – Тошкент давлат педагогика университети талабаси
 • 2001-2003 йй. – Ўзбекистон миллий университети магистранти

Меҳнат фаолияти

 • 2003-2013 йй. Тошкент банк коллежи умум таълим фанлар кафедраси ўқитувчиси
 • 2013-2017 йй-Тошкент тиббиёт академияси информатика,биофизика ва нормал физиология кафедраси ассистенти
 • 2017й. –  ҳ.в.- Тошкент тиббиёт академияси информатика ва биофизика кафедраси ассистенти

Асосий амалиёт йўналиши:

 • Тошкент тиббиёт академияси 1 босқич талабаларига “Биофизика” , “Тиббий инжинерия”, “тиббий электроника”, “Умумий физика” фанларидан амалий машғулотлар олиб бориш.
 • Кафедрада илмий ишларга маъсул
 • Кафедрада олиб бориладиган тўгаракларга маъсул

Асосий илмий йўналиши:

 • “Разработка и внедрение единой комплексной учебно – методологической основы профилизированного преподования курса физики в медицинских колледжах и лицеях”

Нашр қилинган илмий ишлари охирги 5 йил:

Мақола ва тезислар:

 • Тиббиёт касб-ҳунар коллежларида физикадан “Статика” бўлимини мутахассисликка йўналтириб ўқитилишини самарадорлиги “Физика фанининг ривожида истеъдодли ёшларнинг ўрни” РИАК, ЎзМУ, 2015 йил 24-25 апрел
 • Повышение качества усвояемости механики и молекулярной физики в медицинских колледжах и академических лицеях “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахасисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” РИАК, Низомий номидаги ТДПУ 2015 йил 4-май
 • Профилизированное преподовани рахдела “Атомная физика” курса физики в медицинских колледжах и академических лицеях Материалы междунородной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский Государственный Университет им.С.Аманжолова 2015 г. 10 апрель
 • Муаммоли таълим жараёни ва унда ўқитувчига қўйиладиган талаблар “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси учун кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари” РИАК, ТАТУ, 2015 йил 7-8 феврал
 • Физика фанини ўрганишда мустақил таълим “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси учун кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари” РИАК, ТАТУ, 2015 йил 7-8 феврал
 • Тиббиёт коллежларида физика ва биофизика фанларини ўқитишда хамкорлик фаолияти натижалари ва истиқболлари Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари. Республика илмий -техник анжумани. Қорақалпоқ давлат университети, ТАТУнинг Қарши ва Нукус филиаллари ҳамкорлигида 21 апрел

Рационализаторлик таклифлари

 • Мустақил ўзлаштириш ва баҳолашни таъминловчи компьютер дастурини ишлаб чиқиш №671, 06.10.2014 йил

Ўқув-услубий қўлланмалар:

 • Биофизикадан лаборатория ишларини бажариш учун услубий қўлланма ТТА илмий кенгаши томонидан чоп этишга тавсия қилинган   (26.11.2014 йил №4 сонли баённомаси )
 • Тиббиёт техникасидан амалий ишларни бажариш учун услубий қўлланма ТТА илмий кенгаши томонидан чоп этишга тавсия қилинган (26.11.2014 йил №4 сонли баённомаси )