Абдужабборова Умида Машруковна

Кафедра ассистенти

Манзил: 100109, Тошкент ш. Форобий кўчаси 2,
Тел.: +998 71 214-86-65, Ички тел.: 147
Факс: +998 71 150-7828,
E-mail:  umida.abdujabbarova@tma.uz

 

 

Таълим:

 • 1988-1993 йй – Тошкент давлат университети талабаси

Иш фаолияти:

 • 1994-1997 йй- Амалий физика илмий-текшириш институти кичик илмий ходими
 • 1997-2001 йй – Ўзбекистон фанлар академияси биоорганика химия институти кичик илмий ходими
 • 2001-2003 йй – Амалий физика илмий-текшириш институти кичик илмий ходими
 • 2011-2012 йй – ЕМЕХ-Ташкент фирмаси таржимони
 • 2012-2013 йй – “Мilitzer&Мuench”фирмаси таржимони
 • 2013-2017йй – Тошкент тиббиёт академияси тиббий профилактика факулътети ”Информатика, биофизика ва нормал физиология” кафедраси ассистенти
 • 2017й. –  ҳ.в. – Тошкент тиббиёт академияси информатика ва биофизика кафедраси ассистенти

АСОСИЙ АМАЛИЁТ ЙЎНАЛИШИ

 • Тошкент тиббиёт академияси 1 босқич талабаларига “Биофизика” , “Тиббий инжинерия”, “Тиббий электроника”, “Умумий физика” фанларидан амалий машғулотлар олиб бориш
 • Кафедрада маънавият ишларига маъсул

АСОСИЙ ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШИ:

 • “Разработка и внедрение единой комплексной учебно – методологической основы профилизированного преподования курса физика в медицинских колледжах и лицеях”

Нашр қилинган илмий ишлари охирги 5 йил:

Мақола ва тезислар:

 • Разработка методов использования нанотехнологий в практической медицине Тиббий таълимда янги ахборот ва коммуникацион технологиялар: ривожланиш истиқболлари х ўқув услубий анжуман материалларининг тўплами 2015 йил 22 январ 12-13 бет
 • Повышение качества усвояемости механики и молекулярной физики в медицинских колледжах и академических лицеях “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахасисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” РИАК, Низомий номидаги ТДПУ 2015 йил 4 май 380-382 саҳифа
 • Замонавий фанлар концепцияси Физика фанининг ривожида истеъдодли ёшларнинг ўрни РИАК-8 2015 йил 24-25 апрел 328-330 б
 • Физика фанини ўрганишда мустақил таълим “Алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси учун кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари” РИАК, ТАТУ, 2015 йил 7-8 феврал 28-29 саҳифа
 • Тиббиёт коллежларида физика ва биофизика фанларини ўқитишда хамкорлик фаолияти натижалари ва истиқболлари Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари. Республика илмий -техник анжумани. қорақалпоқ давлат университети, Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши ва Нукус филиаллари ҳамкорлигида 361-363 саҳифа 2015 йил 21 апрел
 • Профилизированное преподовани рахдела “Атомная физика” курса физики в медицинских колледжах и академических лицеях Материалы междунородной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанский Государственный Университет им.С.Аманжолова 377-379 саҳифа 2015 йил 10 апрел
 • Современные образовательные технологии на уроках физики Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот комуникация технологияларини қўллашнинг хозирги замон масалалари Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши ва Нукус филиаллари ҳамкорлигида 2015 йил 21 апрел 363-367 сахифа

Ўқув-услубий қўлланмалар:

 • Биофизикадан лаборатория ишларини бажариш учун услубий қўлланма  ТТА илмий кенгаши томонидан чоп этишга тавсия қилинган   (26.11.2014 йил №4 сонли баённомаси )
 • Тиббиёт техникасидан амалий ишларни бажариш учун услубий қўлланма ТТА илмий кенгаши томонидан чоп этишга тавсия қилинган (26.11.2014 йил №4 сонли баённомаси )